a a a
     
 

Hans Karel

Hans Karel is afgestudeerd aan de TU Delft en is na veel praktijkervaringen in het buitenland o.a. Duitsland, Ierland, Californië - USA en Japan (Arata Isozaki) zijn eigen kantoor begonnen begin negentiger jaren. De intentie is architectuur te maken voor en met de gebruiker die vooral tijdloos moet zijn. Er wordt hier altijd gezocht naar harmonie, sfeer, contrasten en goede verhoudingen in het ontwerp. Aan de relatie met de opdrachtgever wordt ook veel aandacht besteed en er wordt altijd naar een gezamenlijk akkoord gezocht in het ontwerp.